Verslag schoolraad 03/03/2015

Aanwezig:

Els Montens, Rosanne Van Der Stock, Isabelle Miserez, Carmen Van Nieuwenhove, Ria Geerts, Marissa Taildeman, Henk De Schepper

Verontschuldigd:

Linda Vonck , Jeanine Van De Pontseele

1.   aantallen 1 februari 2015

 

Kleuteronderwijs: Broekstraat:  13 lln.

Kerkstraat:  79 lln.

Totaal: 92 (7 kleuters minder dan vorig jaar)

      Lagere school: 171 lln. (1 leerling minder dan vorig jaar)

 

2. Komende activiteiten voor dit schooljaar.

 

-          De koekenverkoop loopt momenteel.

-          De schoolfuif gaat niet door.

-          Het schoolfeest heeft plaats op zondag 28 juni 2015.

-          2 mei 2015: eerste communie

-          9 mei 2015:  vormsel

-          Jeugdboekenweek: begint 16 maart, verspreid over verschillende dagen, per leeftijdsgroep

-          Sportdagen georganiseerd door de sportdienst Lierde:

Peuters en 1ste kleuterklas: maandag 11 mei (halve dag)

2de en 3de kleuterklas: dinsdag 12 mei

1ste en 2de leerjaar: maandag 18 mei

3de en 4de leerjaar: dinsdag 19 mei

5de en 6de leerjaar: maandag 1 juni

-          Schoolreizen:
            kleuters: De Gavers
            onderbouw: voorstel: kunstacademie waar ze een circuit doorlopen

            bovenbouw: voorstel: zoektocht

-          6 LO: doe dag in TISJ op 7 mei

-          Derde graad naar planetarium op 4 mei

-          3 KO en 1 LO naar Gent op 7 mei

-          3 KO en 2 LO naar Gent op 22 mei

-          Mega fuif voor 6LO: 29 mei

-          4 LO: cultuurdag 21 mei

-          Eindviering op school: 23 juni

 

3.   capaciteitsbepaling 2015-2016

 

Het geboortejaar 2010 beperken tot (18+3) maximum 24 kinderen.

Het  4de leerjaar beperken tot maximum 31 kinderen.

Het  6de leerjaar beperken tot maximum 30 kinderen.

 

 

 

4.   stand van zaken renovatie gebouwen

 

Binnenkort wordt akoestische isolatie aan het plafond in de turnzaal aangebracht.
Daarna wordt het plat dak boven de speelzaal vernieuwd  wegens waterinsijpeling, het dossier is in voorbereiding.

volgende vergadering 9 juni