Klik hier om het volledige reglement te downloaden om af te drukken.

Klik hier om de pagina te downloaden voor het ondertekenen.

Klik hier om de infobundel onderwijsregelgeving te downloaden.

Aan alle ouders,

 

Van harte welkom!

 

Wij zijn blij en dankbaar dat jullie een deel van de opvoeding van jullie kinderen aan ons toevertrouwen.

 

Het hele schoolteam zal zich ten volle inzetten voor de opvoeding en het onderwijs zodat jullie kind een goed schooljaar doormaakt.

 

Wij zijn een katholieke basisschool. Jullie mogen een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten.

 

Wij hopen goed met jullie te kunnen samenwerken. Het is belangrijk dat jullie ons steunen in onze opvoedingsopdracht.

Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

 

Dit schoolreglement wil een wegwijzer en leidraad zijn in verband met de werking van onze school.

 

Hierbij vragen wij jullie aandacht voor een aantal regelingen en afspraken die in dit schoolreglement vermeld staan in het belang van de opvoeding en het onderwijs van jullie kind. Mogen we jullie vragen om het strookje achteraan in te vullen, te handtekenen en binnen de vijf werkdagen terug te bezorgen?

 

Wij hopen dat jullie jullie kind aanmoedigen de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven.

 

Laten wij allen samen onze taak opnemen én met ons verstand én met ons hart: met veel geduld en eerbied voor ieders eigenheid de kinderen nieuwe kansen bieden, ze helpen bij de ontdekking en ontwikkeling van mogelijkheden van hart en verstand.

 

Aan alle kinderen,

 

Van harte welkom!

 

Ben je ingeschreven in de kleuterklas dan kom je in een boeiende wereld terecht.

 

Kom je naar het eerste leerjaar dan gaat een nieuwe wereld voor je open.

 

Zit je in een andere klas, ook daar wachten je leerrijke, prettige en verrassende activiteiten.

 

Als je nieuw bent in onze school zal de aanpassing wat tijd vragen. We zullen je helpen.

 

We wensen je een heel fijn schooljaar toe!

 

Pedagogisch project

 

Ø Onze school als geloofsgemeenschap                                               4

Ø Onze school als leergemeenschap                                           5

Ø Onze school als leefgemeenschap                                           7

 

 

 

Wie is wie?

 

Ø Structuur                                                                               9

Ø Schoolbestuur                                                                        9

Ø Directie                                                                                  9

Ø Administratief personeel                                                         9

Ø Scholengemeenschap                                                             10

Ø Onderwijzend en ondersteunend personeel                                      10

Ø Klastitularissen                                                                       11

Ø Klassenraad                                                                           12

Ø Schoolraad                                                                             12

Ø CLB                                                                                        13

Ø Beroepscommissie                                                                  15

 

 

 

Schoolorganisatie

 

Ø Kalender van de vrije dagen                                                   16

Ø Schooluren                                                                             16

Ø Voor- en naschoolse opvang                                                   17

Ø Middagmalen                                                                         17

Ø 10 uur drankje                                                                       17

Ø Tijdschriften                                                                                    18

Ø Turnuniform                                                                                    18

Ø Turnen                                                                                   19

Ø Zwemmen                                                                              19

Ø Extra-murosactiviteiten                                                           19

Ø Vroegtijdig afhalen van kinderen                                            20

Ø Betalingen                                                                              20

Ø Nieuwjaarsbrieven                                                                  21

Ø Website                                                                                  21

 

 

 

 

 

Contacten met de school

 

Ø De schoolagenda                                                                    22

Ø Huistaken en lessen                                                               22

Ø Toetsen en rapporten                                                             22

Ø Data rapporten                                                                       22

Ø Brieven of losse mededelingen                                               22

Ø Oudercontacten                                                                     23

Ø Kinderen van gescheiden ouders                                            23

Ø CO-schoolschap                                                                     23

Ø Schoolraad                                                                             24

Ø Leerlingenraad                                                                       24

Ø Ouderraad                                                                              24

 

Wettelijke verplichtingen

 

Ø Inschrijven van leerlingen                                                      25

Ø Weigeren van leerlingen                                                         26

Ø Afwezigheden                                                                        27

Ø Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning                                     32

Ø Schoolverandering                                                                           32

Ø Onderwijs aan huis                                                                 32

Ø Getuigschrift basisonderwijs                                                   33

Ø Medicatie                                                                               34

Ø Rookverbod                                                                            35

Ø Privacy                                                                                   35

Ø Engagementsverklaring                                                          35

Ø Vrijwilligers                                                                             37

Ø Zittenblijvers en vormen van leerlingengroepen                      38

Ø Orde- en tuchtmaatregelen                                                    39

 

Leefregels

 

Ø Verblijf op school                                                                    42

Ø Middagpauze eetzaal                                                              44

Ø Klaslokalen en gangen                                                           44

Ø Speelplaats en toiletten                                                          45

Ø Omgangsvormen, kledij en uiterlijk                                        45

Ø Leerboeken, handboeken en didactisch materiaal                   46

Ø Milieubewust gedrag                                                              47

Ø Buitenschoolse activiteiten                                                     47

Ø Veiligheid en gezondheid                                                                48

 

Ø Infobrochure onderwijsregelgeving                                         49